Menu Content/Inhalt
Strona startowa > Projekt Rozwój regionalny
Zarejestruj się na naszej stronie, a o nowościach powiadomimy cię drogą mailową.

NEWSLETTERWiadomość HTML?

Goście on-line

PROJEKT ROZWÓJ REGIONALNY PDF Drukuj Email
Spis treści
PROJEKT ROZWÓJ REGIONALNY
Strona 2
Strona 3

         

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2006/2007 na kierunku gospodarka przestrzenna prowadzi jednolite studia magisterskie. Począwszy od roku akademickiego 2007/2008 w miejsce jednolitych, price pięcioletnich studiów magisterskich uruchomione zostaną: 3-letnie studia pierwszego stopnia oraz 2-letnie studia drugiego stopnia. Oznacza to, że w latach akademickich:

  • 2007/2008 – 2008/2009 – obecni studenci III roku
  • 2008/2009 – 2009/2010 – obecni studenci II roku
  • 2009/2010 – 2010/2011 – obecni studenci I roku

realizowany będzie cykl kształcenia na semestrach VII-X w ramach wygaszanych jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich. W ramach tego cyklu kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna uruchomiona zostanie specjalność rozwój regionalny bazująca na adaptacji propozycji otrzymanej z Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [1]. Przedmiotowe rozwiązanie pozwoli objąć projektem studentów już odbywających studia na kierunku gospodarka przestrzenna, których ukierunkowanie na zagadnienia związane z rozwojem regionalnym w sposób istotny poprawił ich szanse na rynku pracy.[1] Niezależnie od tych działań z początkiem roku akademickiego 2010/2011, w ramach nowego systemu studiów 3+2,  planuje się uruchomienie studiów II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna o specjalności rozwój regionalny.

 


 ZAŁOŻENIA

1.    Specjalność w ramach pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna.
2.    Czas trwania: 4 semestry.
3.    Łączna liczba godzin wynosi 1088 godzin (3200 godzin w toku pięcioletnich studiów magisterskich). Wymiar godzin jest konsekwencją utrzymania standardu nauczania jednolitych studiów magisterskich oraz standardu nauczania proponowanej specjalności.
4.    Studenci specjalności: studenci jednolitych studiów magisterskich po zaliczeniu III roku studiów.
5.    Planowana rekrutacja: 24 osoby. Zajęcia odbywają się w jednej grupie, za wyjątkiem wskazanych zajęć odbywających się w grupach trzech grupach 8 osobowych.  Seminarium i pracownia magisterska odbywają się w trzech grupach 8 osobowych.
6.    Absolwenci uzyskują tytuł magistra.
7.    Sylwetka absolwenta Absolwent studiów magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna specjalność rozwój regionalny powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności dające podstawę do wykonywania i realizacji planów rozwoju regionalnego terenów niezurbanizowanych konsumujących możliwości społeczności lokalnych, (demografia, wykształcenie, tożsamość kulturowa), wartość zasobów przyrodniczych i położenie geopolityczne w oparciu o potencjalnie dostępne środki pomocowe. Uczestnikami specjalności winni być studenci jednolitych studiów magisterskich  charakteryzujący się biegłą znajomością języka angielskiego.
8.    Program studiów uwzględnia proces dydaktyczny realizowany w UAM na kierunku gospodarka przestrzenna, bazujący na obowiązującym obecnie planie jednolitych studiów magisterskich – standardy nauczania dla kierunku gospodarka przestrzenna studia magisterskie D.U. 116/2002, poz. 1004, załącznik nr 25 oraz projekt kształcenia na specjalności rozwój regionalny przygotowany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
9.    Termin uruchomienia: rok akademicki 2007/2008 – 1 październik 2007r.
10. Czas trwania projektu: 4 lata, od 1 października 2007r. do 30 września 2011r.
 Zmieniony ( 11.03.2010. )