Menu Content/Inhalt
Strona startowa > Historia WNGiG UAM
Zarejestruj się na naszej stronie, a o nowościach powiadomimy cię drogą mailową.

NEWSLETTERWiadomość HTML?

Goście on-line

Historia WNGiG UAM PDF Drukuj Email
Spis treści
Historia WNGiG UAM
Strona 2

          Logo UAM WNGiG

         

 

 

    Geneza Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza sięga początku funkcjonowania Uniwersytetu. 7 maja 1919 roku w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu powstał Wydział Filozoficzny, decease w ramach którego działały m.in. następujące Instytuty: Geograficzny, Geologiczny, Mineralogiczny, Paleontologiczny. Samodzielność Wydział osiągnął 1 września 1984 roku, kiedy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Biologii i Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Obecnie jest on jednym z 14 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych zatrudnia ogółem 124 nauczycieli akademickich, w tym 25 profesorów, 12 doktorów habilitowanych, 107 doktorów. Wydział składa się z 4 instytutów specjalistycznych:

obejmujących łącznie 20 zakładów naukowych oraz dwa centra: Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju oraz Centrum Turystyki i Rekreacji, oraz bibliotekę ogólnowydziałową.  Struktura organizacyjna Wydziału utworzona jest głównie z myślą o procesie dydaktycznym umożliwia, bowiem przedstawienie bogatej i zróżnicowanej oferty problematyki naukowej, a także daje Collegium maius, ul. Fredry 10możliwość indywidualizacji studiów poprzez szeroką ofertę programową. Indywidualizacja toku nauczania jest szczególnie ważna na etapie wybierania przez studentów tematów prac dyplomowych, które powinny być podporządkowane dwóm najważniejszym kryteriom: możliwości zapewnienia właściwej opieki merytorycznej przez pracowników dydaktycznych Wydziału oraz indywidualnym zainteresowaniom studenta.

         

 

          W chwili obecnej dwa kierunki – geografia i geologia – posiadają pozytywną ocenę jakości nauczania wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

          W bieżącym roku akademickim na Wydziale kształci się 4228 studentów, Collegium Geographicum, ul. Dzięgielowa 27w tym 2376 na studiach dziennych, 1852 na studiach zaocznych i 26 słuchaczy na studiach podyplomowych. Do roku akademickiego 2003/2004 sale wykładowe oraz pracownie dydaktyczne Wydziału rozmieszczone były w kilku budynkach a centralnym obiektem było Collegium Maius (ul. Fredry 10). Od roku akademickiego 2004/2005 zarówno sale wykładowe, pracownie dydaktyczne jak i zakłady naukowe znajdują się w nowym budynku Collegium Geographicum przy ul. Dzięgielowej 27 oraz w Collegium Geologicum przy ul. Maków Polnych 16, które wchodzą w skład Kampusu UAM MORASKO.

Oferta dydaktyczna Wydziału obejmuje:

 

 

(1)    studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne

(2)    studia podyplomowe

  • geografia
  • geologia
  • zarządzanie środowiskiem

(3)    studia doktoranckie

  • geografia
  • geologia

 

 

Kontakt
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Tel.: 0-61 829 61 11, fax: 0-61 829 62 81,
Serwis internetowy Wydziału: http://www.geoinfo.amu.edu.plZmieniony ( 27.04.2009. )